Bjørn Eirik Østbakken
Katrin Moe
Terje Rakke
Fred Jonny Hammerø/Møre & Romsdal fylke